KMO-PORTEFEUILLE


Callista is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille op vlak van advies en opleiding.

Kleine ondernemingen genieten 30% subsidiesteun van de Vlaamse Overheid, een middelgrote onderneming 20%. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro.  

Advies

In de vorm van een business analyse worden de bedrijfsprocessen van uw bedrijf of organisatie vertaald in inzetbare oplossingen. Concreet wordt de strategie, aanpak en risico’s in kaart gebracht ter voorbereiding van een succesvolle bedrijfssoftware implementatie. Deze vertaalslag gaat gepaard met verschillende analysegesprekken samen met het management van uw bedrijf, en eventueel  met de verschillende afdelingen die geïmpacteerd worden door de software. Naarmate meer kennis over de specifieke bedrijfsprocessen wordt opgebouwd, komt een begrijpbaar analyseverslag tot stand dat de basis betekent voor verdere implementatie van uw bedrijfssoftware.

Na afloop van deze business analyse, heeft u de mogelijkheid om de implementatie aan te vatten met de software van Odoo. Als Odoo Gold partner kunnen wij de uitgewerkte business analyse  omzetten in een pasklare oplossing voor uw organisatie. Hierbij gaat een implementatieplan gepaard dat op maat van uw behoeften, timing en budget wordt opgemaakt. Anderzijds bent u vrij om een andere software implementator of ander softwarepakket te kiezen in functie van de business analyse die werd opgesteld. Het analyseverslag en de daarbij horende workflows, worden software onafhankelijk uitgewerkt met als doel een begrijpbare overdracht van verwachtingen, wensen en eisen kenbaar te maken aan uw software implementator.

Aanpak

  1. Voorbereiding
  2. U zorgt ervoor dat de betrokken personen uit uw organisatie minstens 1 dag per week beschikbaar zijn voor vragen en meetings. Indien u documentatie, workflows of een beschrijving van de huidige manier van werken voor handen heeft, verzamelt u deze informatie en bezorgt u deze aan de business analist die voor uw project wordt aangesteld.

  3. Analyse uitvoering
  4. Wekelijks of 2-wekelijks (afhankelijk van de mogelijkheden) worden analysegesprekken ingepland. Ieder analysegesprek heeft betrekking tot één of meerdere bedrijfsprocessen binnen uw organisatie. Op basis van de ontvangen informatie, de besproken aanpak, richting en mogelijkheden, wordt een werkdocument opgemaakt. Dit werkdocument wordt systematisch bijgestuurd, uitgebreid en zal leiden tot het finale analyseverslag dat wordt opgeleverd.

  5. Feedback
  6. Doorheen de analysegesprekken en bij de communicatie van het werkdocument, wordt op regelmatige basis feedback verwacht van de betrokken personen die vanuit uw organisatie werden aangesteld. Hun feedback dient ter aftoetsing van een correcte interpretatie van de processen, een acceptabele aanpak voor de organisatie en volledigheid van het document.

    Wanneer meerdere afdelingen geïmpacteerd zullen zijn bij de software implementatie, bestaat de mogelijkheid om per afdeling één of twee personen aan te duiden die extra informatie en inzicht overdragen aan de business analist.

  7. Implementatieplan
  8. Zodra het werkdocument en haar bijhorende workflows (indien opgesteld) als volledig kunnen beschouwd worden, kan  een implementatieplan worden opgesteld. Het implementatieplan zal u inzicht geven in een mogelijk verdere implementatie van bedrijfssoftware.

 

Subsidie aanvragen?


Geïnteresseerd? Laat vandaag nog een berichtje achter.
Wij nemen direct contact met je op.