Integratie tussen SCSN en Odoo

Connecteer je ERP aan het snelst groeiende netwerk voor de maakindustrie

Toeleveranciers in de maakindustrie hebben baat bij een snelle data-uitwisseling. Het
zijn vaak de KMO’s die een centrale rol hebben in deze ketens, maar nog niet altijd
over de middelen beschikken (resources, budget, tijd) om systemen naadloos op
elkaar te integreren. Het SCSN-netwerk vereenvoudigt het data delen in de keten en
Callista koppelt dat rechtstreeks aan je Odoo ERP-systeem. Het opent een wereld
van mogelijkheden.

Het Smart Connected Supplier Network (SCSN) is opgezet om de maakindustrie in
Europa vlotter met elkaar te laten samenwerken, zegt Sofie van Looveren van
Callista. “Om op die manier de maakindustrie in Europa performanter te maken en de
internationale concurrentiepositie te verbeteren. De doelstelling van SCSN is om
informatie en data uit te wisselen tussen fabrikanten en toeleveranciers, maar dan op
een veel uitgebreidere manier en via een eenduidige koppeling. Het gaat onder meer
om het uitwisselen van producten en prijzen, van levertermijnen, van bestellingen,
van facturen… Er komen steeds nieuwe berichten bij, de voortgang van het netwerk
staat dan ook niet stil.

KMO’s die al enigszins zijn geautomatiseerd wisselen data uit via een EDI-koppeling
met een klant of toeleverancier. Wil je datzelfde realiseren met een ander bedrijf, zul
je een nieuwe koppeling moeten opzetten. Met SCSN is dit niet nodig. Het netwerk is
zo opgezet dat een bedrijf zich maar één keer hoeft aan te melden bij een SCSN
Service Provider, waarna het met alle andere aangesloten bedrijven data kan
uitwisselen. Het netwerk is in die zin vergelijkbaar met de telecomsector. Iedereen is
vrij om een provider te kiezen, terwijl je wel met iedereen kunt bellen.

Het SCSN-netwerk bestaat al een aantal jaar en wordt actief gebruikt door vele
honderden bedrijven in de maakindustrie. Callista is de enige Odoo-partner die
bedrijven die werken met het Odoo ERP-systeem kan linken aan het SCSN-netwerk.
“Het is niet zo eenvoudig om op het netwerk aan te sluiten. Wij hebben die
investering gedaan en daar kan nu iedereen gebruik van maken”, zegt Sofie. “Dat
betekent dat je met alle aangesloten bedrijven in het SCSN-netwerk data (prijzen,
orders, facturen, leverdata, etc.) kan uitwisselen en dat deze vervolgens automatisch
in je Odoo ERP-systeem verwerkt worden. Dat scheelt veel tijd en voorkomt fouten.”

Een koppeling met het SCSN-netwerk verstevigt je concurrentiepositie, benadrukt
Sofie. “Het is ook een marketingtool, want bedrijven die reeds zijn aangemeld kunnen
veel gestroomlijnder samenwerken. Je hoeft niet alles meer handmatig af te
handelen per mail of telefoon, alle belangrijke data wordt automatisch gedeeld. Het
netwerk biedt daarnaast ook mogelijkheden voor verdere acquisitie met reeds
aangesloten bedrijven. Het adresboek is namelijk openbaar. Dus, waar wacht je nog
op? Koppel vandaag nog jouw Odoo-omgeving aan relatiepartners via SCSN.”